Aanplanting van Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij Boerderij De Klaver in Angerlo. Foto: Marcel de Bont
Aanplanting van Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij Boerderij De Klaver in Angerlo. Foto: Marcel de Bont

Inwoners bedenken ideeën voor Levend Landschap Lievelde

Natuur

LIEVELDE - Het aanplanten van hagen, het inzaaien van akkerranden met bloemmengsels, het oprichten van een uilenwerkgroep en het beter zichtbaar en toegankelijk maken van de Schans. Dit zijn slechts een paar van de ruim veertig ideeën die bewoners hebben aangedragen tijdens de eerste bijeenkomst van Levend Landschap Lievelde. Tijdens de tweede bijeenkomst worden deze ideeën verder uitgewerkt. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 23 oktober in het Bernard Vos Clubhuus in Lievelde. De aanvang is om 19.30 uur met een kopje koffie en thee. Iedereen uit Lievelde is weer van harte welkom.

Uitwerken en uitvoeren plannen
Voor de eerste bewonersavond van Levend Landschap Lievelde was veel belangstelling en interactie waarbij allerlei ideeën en wensen naar voren zijn gebracht voor een aantrekkelijker landschap. Op de tweede bewonersavond van 23 oktober worden deze ideeën verder uitgewerkt. Tijdens deze bijeenkomst gaan we werkgroepen met kartrekkers vormen, om met elkaar aan de slag te gaan en de ideeën te realiseren. Het resultaat is een uitvoeringsagenda Lievelde met concrete projecten en activiteiten voor de komende drie jaar.

Levend Landschap Lievelde
Lievelde heeft een aantrekkelijk buitengebied. Die waarden in het buitengebied willen we verder versterken en beter beleefbaar maken voor bewoners. Daarom is een initiatiefgroep van enthousiaste bewoners in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Oost Gelre het project Levend Landschap Lievelde gestart. Heb je nog ideeën om het landschap van Lievelde aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken of wil je mee helpen met de uitwerking van ideeën? Kom dan naar deze bijeenkomst van Levend Landschap Lievelde. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap zelf naar voren kunnen brengen en realiseren.

Levend Landschap Lievelde wordt mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Oost Gelre en de provincie Gelderland. Voor meer info: slgelderland.nl/projecten/levend-landschap-lievelde.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna