In Harreveld worden deze bijzondere testwoningen geplaatst. Afbeelding: Honicel Worldwide B.V.

In Harreveld worden deze bijzondere testwoningen geplaatst. Afbeelding: Honicel Worldwide B.V.

Harreveld wordt proeftuin voor bijzondere huisjes

Wonen

HARREVELD - Op een perceel in het verlengde van de Klaproosstraat in Harreveld komen vier small houses en 1 levensloopbestendige woning. Het gaat om testwoningen die in het kader van een experiment worden gerealiseerd voor, in eerste instantie, tien jaar. Het college van Oost Gelre wil daarnaast ook medewerking verlenen aan een hernieuwd verzoek tot realisatie van in totaal acht levensloopbestendige seniorenwoningen aan de Klaproosstraat en de Korenbloemstraat te Harreveld. Het gaat hierbij om twee percelen voor woningbouw van zeven woningen aan de Korenbloemstraat en één woning aan de Klaproosstraat. 

Door Kyra Broshuis

“De acht te realiseren ‘levensloopbestendige woningen’ krijgen, volgens het principeverzoek, een gemiddeld grondoppervlak van 70 m2 met een bergruimte van 25 m2. Deze woningen kunnen dan ook in de markt worden aangeboden als ‘goedkope koop’ cq. ‘betaalbare koop’”, legt wethouder Jos Hoenderboom uit. In de thematafel Wonen is onlangs afgesproken dat de regio Achterhoek de verkoopprijzen voor goedkope- en betaalbare woningen niet CPI mee-indexeren. Daardoor blijven de prijzen in 2024 voor betaalbare koop € 355.000 en voor goedkope koop € 250.000. Vanaf 2025 worden de prijzen wel geïndexeerd volgens CPI. Het aantal en de aangeboden woonvorm komt overeen met de behoefte in de kern Harreveld. “De in de leefbaarheidsthermometer aangegeven locaties zijn alle in ontwikkeling, afgerond of niet geschikt voor woningbouw. Nu inbreiding van locaties in Harreveld niet meer mogelijk is, is uitbreiding van de bestaande bebouwing een logische keuze. De locatie sluit aan bij bestaande woningbouw maar is wel gelegen in het buitengebied. Daarbij zal nog nader onderzocht moeten worden of de locatie wel een geschikte locatie is qua milieuwetgeving. Deze onderzoeken dienen door initiatiefnemer te worden uitgevoerd”, laat Hoenderboom weten. 

Honicel
De testwoningen worden heel bijzonder, zo verzekert de wethouder. Het gaat om woningen van het bedrijf Honicel. Henk Krabben, woonachtig in Harreveld en CEO bij Honicel Worldwide BV, wil de vijf testwoningen biobased, eco-friendly en duurzaam bouwen. Honicel werd groot met honingraatvulling voor deuren en paste de techniek later toe bij tal van andere producten. Het bedrijf gebruikt gerecycled papier verlijmd in honingraatvorm (hexagon). Dat is als kern in een sandwichpaneel ongeveer net zo sterk als massief hout of metaal. Voor deze techniek zijn er beduidend minder grondstoffen nodig en het is licht van gewicht. Bovendien kan het gerecyclede materiaal na gebruik opnieuw worden hergebruikt.

Pefab
De productie-unit van Honicel in Indonesië heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van een prefab modulair bouwconcept, legt Krabben uit. “Uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van een nieuwe (modulaire) bouwvorm daarbij gebruikmakend van nieuwe duurzame en milieuvriendelijke grondstofsparende bouwmaterialen. Deze ontwikkeling wordt door Honicel gedaan in nauwe samenwerking met drie universiteiten in Indonesië, maar ook met de TU Delft en de universiteit en hogeschool Utrecht. We hebben het gemeentebestuur van Oost Gelre om medewerking gevraagd voor de bouw van vijf testwoningen in het kader van experimentele woningbouw. Het experimentele karakter betreft een nieuwe modulaire bouwvorm in combinatie met nieuwe biobased, eco-friendly duurzame bouwmaterialen. Bij gebruikmaking van de absoluut minimale hoeveelheid grondstoffen, biedt de honingraatstructuur de maximale sterkte. Iedere andere vorm, bijvoorbeeld een rechthoek, een driehoek, een cilinder, hebben alle meer grondstof / materiaal nodig om dezelfde (druk-)sterkte te bereiken als de zeshoekvorm. Hierdoor wordt onder meer de noodzaak tot het kappen van bomen significant teruggedrongen. Bekende voorbeelden van toepassing van honingraat-sandwichpanelen zijn binnendeuren, meubelen, systeemwanden, maar ook wordt het toegepast als hoge kwalitatieve en extreem sterke, maar gewichtsbesparende panelen in de auto-industrie.
Gezien de wereldwijde extreme kostenstijging van grondstoffen en (bouw-)materialen, heeft Honicel Worldwide zich de laatste jaren gericht op de ontwikkeling van bouwconcepten op basis van de milieuvriendelijke en grondstof sparende honingraatstructuur”, zegt Krabben. De ondernemer is blij dat hij in zijn eigen dorp de huisjes kan realiseren. “Zo kan ik de experimentele woningen intensief monitoren.”

Small houses en mantelzorgwoningen
Het door Honicel ontwikkelde concept vervult de behoefte aan small houses maar ook als hoogwaardige mantelzorgwoning.
“Gezien het modulaire systeem, kan het concept ook als een zogenaamde levensloopbestendige woning geconfigureerd worden. Alvorens het nieuwe experimentele bouwconcept van Honicel definitief op de markt gebracht wordt, hebben we besloten om eerst op kleine schaal een vijftal van deze experimentele woningen in verschillende configuraties, te bouwen”, legt Krabben uit.

De small houses krijgen een vloeroppervlak van ongeveer 9,6 x 8,5 m en krijgen dus een oppervlakte van rond de 80 m2. De levensloopbestendige woning heeft een vloeroppervlak van 12 x 10 m oftewel 120 m2. Alle vijf de woningen worden gelijkvormig uitgevoerd waardoor er sprake is van eenheid in de bebouwing. Omdat sprake is van testwoningen worden de woningen verhuurd en wordt in eerste instantie een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd voor de duur van tien jaar. Wel wil initiatiefnemer de mogelijkheid behouden om, mocht het experiment slagen, de woningen nog langer dan tien jaar in gebruik te nemen. Daar zal dan te zijner tijd een nieuw besluit over genomen moeten worden. Deze testwoningen dienen dan wel voor verhuur te worden aangeboden. De te realiseren vijf woningen worden dus als experimentele objecten geplaatst. Verkoop van deze testwoningen zou dan niet reëel zijn. De woningen kunnen dan ook als sociale huurwoningen, met een huurnorm van maximaal 808 euro of als middenhuurwoningen, met een maximale huurnorm van 1021 euro, worden aangeboden. 

Harreveld krijgt er een paar heel bijzondere woningen bij.

Wordt vervolgd.

Impressie van de testwoningen. Afbeelding: Honicel Worldwide B.V.
Impressie van de testwoningen. Afbeelding: Honicel Worldwide B.V.
Impressie van de testwoningen. Afbeelding: Honicel Worldwide B.V.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant