De actieve leden van PvdA Oost Gelre. Foto: PR

De actieve leden van PvdA Oost Gelre. Foto: PR

PvdA Oost Gelre sluit het politieke jaar af

Politiek

OOST GELRE - Zoals te doen gebruikelijk heeft de PvdA afdeling in Oost Gelre het politieke jaar afgesloten met een bijeenkomst op zaterdag 23 juli. De afdeling kent momenteel acht actieve leden die zich inzetten voor de afdeling. 

Op het programma stond deze keer allereerst een bezoek in het veld aan de locatie waar in de toekomst mogelijk een aantal windmolens geplaatst gaan worden. Dit zoekgebied ligt globaal tussen de kernen Lievelde, Groenlo en Beltrum. Om zich een beeld te vormen van de situatie ter plekke hebben de partijleden het zoekgebied bezocht om deze informatie mee te nemen voor het debat over dit onderwerp dat het komende politieke jaar zeker op de agenda van de gemeenteraad zal komen.

Vervolgens zette het gezelschap per fiets koers naar Vragender waar men een afspraak had met een van de initiatiefnemers/ontwikkelaars die zich bezig houdt met de verbouwing van het plaatselijke RK kerkgebouw naar negen woonappartementen. Een gecompliceerde klus waaraan ze dit voorjaar begonnen zijn en die naar het zich laat aanzien volgend jaar zomer geklaard moet zijn. Na een lange periode van voorbereiding, waarbij vele belanghebbende partijen betrokken waren, is er in eerste instantie het nodige sloop- en zaagwerk werk gedaan waardoor de nieuwe contouren van het te realiseren appartementencomplex midden in Vragender gestalte krijgt. Tijdens deze werkzaamheden werden de bouwers, zoals te verwachten met een dergelijk gebouw, nog verrast met diverse onvoorziene zaken. Maar in het gebouw worden nu de eerste binnenmuren opgetrokken waardoor er enig zicht komt op hetgeen hier gerealiseerd gaat worden.

Het eindresultaat, zoals verbeeld op de banners aan de buitenzijde van de bouwplaats, is een mooie combinatie van een stukje verleden uit het rijke Roomse leven bestaande uit het markante uiterlijk van het kerkgebouw dat intern een woonfunctie krijgt hetgeen de leefbaarheid en het aanzicht van het centrum van deze kleine kern zeker ten goede zal komen.

Banner bij de voormalige kerk van Vragender.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna