Voor wethouder Arjen Schutten is het de eerste keer dat hij als wethouder Financiën de behandeling van de begroting in de raad meemaakt. Foto: Kyra Broshuis

Voor wethouder Arjen Schutten is het de eerste keer dat hij als wethouder Financiën de behandeling van de begroting in de raad meemaakt. Foto: Kyra Broshuis


Raad akkoord met begroting

Politiek

OOST GELRE - De gemeenteraad van Oost Gelre is akkoord met de begroting; een sluitende begroting met 73 miljoen aan uitgaven. De grootste kostenpost is zoals altijd de sector welzijn met ruim 6,5 miljoen euro voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en ruim 9,8 miljoen voor bijstandsuitkeringen en begeleiding naar werk. Inwoners van Oost Gelre gaan voor een woning met een waarde van 230.000 euro 385,00 euro ozb (onroerend zaak belasting) betalen. Verder betalen we straks 1,65 euro per m3 aan rioolheffing, 205,00 euro aan afvalstoffenheffing, 5,84 euro per lediging van de container en 1,20 euro per afvalzak in een ondergrondse container. De hondenbelasting voor 1 hond bedraagt 57,14 euro. 

Door Kyra Broshuis

Bij de algemene beschouwingen mogen de politieke partijen allemaal maximaal 10 minuten hun zegje doen over de programmabegroting. Bij veel partijen gaat een groot deel van die minuten op aan algemeenheden.

OOG: bestuurlijke vernieuwing
OOG zegt dat de begroting goed in elkaar zit maar dat er vooral beschreven staat wat de gemeente wil bereiken. “En niet hoe we dat gaan doen. Niet echt SMART-geformuleerd dus”, zegt Ronald Willering. De partij zegt dat de lastendruk per huishouden met gemiddeld 50 euro gaat stijgen. “Wij stellen voor om de nullijn voor 2023 toe te passen in deze lastige tijden.” Ook wil de partij meer mensen betrekken bij de lokale politiek. “Een goed middel daarvoor is de cursus ‘politiek actief’. Laten we ervoor zorgen dat we niet alleen in deze kring blijven vergaderen maar het breder trekken. We moeten toe naar bestuurlijke vernieuwing en daarbij moeten we over onze schaduw heen stappen.”

VVD: schijn bedriegt
De VVD meldt dat er veel redactionele fouten in de teksten staan en de partij wil meer de uitvoering van het coalitieprogramma zien. “De begroting laat een licht overschot zien maar schijn bedriegt. Een inflatiecorrectie van 2% op de OZB gaat nooit genoeg zijn om de werkelijke inflatie op te vangen. En in de meerjarenbegroting wordt gewerkt met constante prijzen, dus daar moet de inflatie nog in verwerkt worden bij de volgende begrotingen”, zegt Fiona Algera. Partijgenoot Sharon Bürer complimenteert de gemeente met het feit dat het ziekteverzuim van de ambtenaren onder het landelijk gemiddelde ligt. De partij komt met een amendement op de begroting; een verlaging van 0,20 per kuub doorvoeren in de rioolheffing en de inkomstenderving van deze verlaging af te dekken met een gelijk bedrag per kuub uit de reserve Riool. Het amendement wordt aangenomen.

OLW: oude economisch denken
Paul Wallerbos van OLW zegt dat de gevolgen van de klimaatverandering ook Oost Gelre steeds meer geld gaan kosten. Ook maakt hij zich zorgen over het vertrouwen in de politiek. “Het blijft hard werken om het vertrouwen van de burger overeind te houden. Het college zegt wonen in groene omgeving belangrijk te vinden, daar zien we helaas weinig van terug. De huidige energiecrisis laat weer zien hoe belangrijk het is om zelfvoorzienend te zijn.” OLW vindt dat de begroting en het nieuwe beleid te veel gestoeld zijn op het oude economisch denken.  

PvdA: grenzen aan de groei
De PvdA mist visie van het college. “Wij zien geen richtinggevende visie waar het college in 2023 de schouders onder wil zetten. Dat was juist wel de bedoeling van het raadspamflet”, zegt Richard Klein Tank. Hij zegt dat het hard gaat met de ‘verdozing’ van de Achterhoek. “400 jaar bleef Groenlo binnen de circumvallatielinie en nu dreigen we erover heen te gaan. We moeten selectiever kijken naar bedrijven die zich willen vestigen. Net als bij woningbouw willen we kwaliteit boven kwantiteit.” De PvdA vindt dat de energietransitie te langzaam gaat en dat de intensieve veehouderij moet krimpen. “We kennen de hoogste dierdichtheid in de Achterhoek. Wij zijn van mening dat de huidige crisis roept om erkenning van het uitgangspunt: grenzen aan de groei.”

NLog: Zon op dak
Bertie Bosker van NLog vindt dat er ruimte moet zijn voor herbestemming van boerenerven. Die erven zouden woonerven met appartementen voor jongeren én ouderen kunnen worden. “Een combinatie van Knarrenhof en Blagenparadijs. De partij zegt dat de gemeente een zelfbewoningsplicht moet opleggen voor huiseigenaren of de woningen uitsluitend door eigen kinderen laten bewonen. Ook het stokpaardje van de NLog, zon op dak, wordt genoemd.

CDA: waar blijft de uitwerking?
Het CDA wil de verbinding blijven zoeken in ‘deze sterk polariserende maatschappij. “We wijken niet voor intimidatie en moreel verwerpelijke uitlatingen op social media”, zegt Walter Leemreize. Ook het CDA mist de uitwerking van de ambities. “Wellicht komt dat nog in een uitvoeringsprogramma maar wanneer kunnen we dat verwachten?” De partij wil graag studentenhuisvesting voor jongeren en een zero-tolerance beleid bij verenigingen inzake drugsgebruik. Dat de gemeente er financieel goed voor staat is mooi maar de prijsontwikkeling is wat het CDA betreft wel een punt van zorg.

De PvdA stemt tegen de begroting en dat doet ook OLW.  De overige fracties stemmen in en de meerjarenbegroting is daarmee aangenomen. 

De volledige programmabegroting is in te zien op de site van de gemeente: https://www.oostgelre.nl/programmabegroting-2023

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna