Het pand wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw. Foto: Kyra Broshuis

Het pand wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw. Foto: Kyra Broshuis

Twee extra woningen aan Rapenburgsestraat

Politiek

LICHTENVOORDE - Voor de Rapenburgsestraat 28 in het centrum van Lichtenvoorde is een verzoek ingediend voor het realiseren van drie woningen. De gemeente Oost Gelre wil daar aan meewerken. Het gaat om twee woningen op de verdieping van het pand en één aan de achterzijde. De kantoorfunctie op de begane grond blijft behouden.

De aanvraag voldoet volgens wethouder Jos Hoenderboom aan de normen van de menukaart wonen. Er zijn ook afspraken gemaakt over de buitenruimte. “De buitenruimte aan de zijde Bleekwal wordt ingericht met parkeerplaatsen en groen. Aan de voorzijde wordt een boom geplant en komt gevelgroen. In de huidige situatie is al een kantoor met een bovenwoning aanwezig. Het gaat dus om de toevoeging van twee woningen.” Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Dorpskern Lichtenvoorde en heeft de bestemming ‘Centrum’ met een bouwvlak. Binnen deze bestemming zijn detailhandel, dienstverlening en bestaande woningen toegestaan. Het toevoegen van drie woningen past niet in het bestemmingsplan. Met een omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking (projectafwijking) kan medewerking worden verleend aan dit initiatief. 

Sloop en nieuwbouw
Het plan scoort een voldoende op basis van de Menukaart Wonen. De aanwezige bebouwing is legaal aanwezig. Op grond van de Menukaart Wonen komt de locatie in aanmerking voor herontwikkeling. Om in de parkeerbehoefte te kunnen voorzien worden aan de achterzijde parkeerplaatsen gerealiseerd die worden ontsloten vanaf de Bleekwal. Omdat het pand in slechte staat is, is er gekozen voor sloop en nieuwbouw. Het gaat om huurwoningen, zo legt de wethouder uit. “De ontwikkeling omvat de bouw van 3 huurwoningen; 2 appartementen en 1 grondgebonden seniorenwoning.  Alleen de benedenwoning is levensloopbestendig. Het betreft geen bijzondere woonvorm. Alle woningen krijgen een buitenruimte en een berging.

De initiatiefnemer heeft al gezorgd voor een buurtdialoog waarbij de directe buren zijn geïnformeerd over de plannen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna