Afbeelding

Praat mee over de toekomst van Oost Gelre!

Politiek

Gemeente nodigt inwoners te helpen bij ingewikkelde puzzel

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Hoe ziet het leven in 2040 eruit in Oost Gelre? Hoe staat het er dan voor met wonen, werken, landbouw, energie, landschap, zorg, welzijn, gezondheid, onderwijs, sport en recreatie? Hele belangrijke vragen waar de gemeente de hulp van haar inwoners voor nodig heeft. In de nieuwe omgevingsvisie krijgen alle deze vraagstukken een plek.

De omgevingsvisie is een nieuw stelsel van landelijke regelgeving met regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dit stelsel bundelt de huidige 26 wetten en ruim 100 regelingen over de fysieke leefomgeving tot één wet. Maar veel belangrijker nog: de wet biedt lokale overheden meer afwegingsruimte in regels en beleid en dus meer mogelijkheden om in overleg te gaan over plannen en initiatieven.

Veel aan de hand
De basis voor de visie is gelegd door gesprekken en bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. “En we willen heel graag samen met onze inwoners kijken naar de ruimtelijke keuzes die we moeten maken”, legt wethouder Jos Hoenderboom uit. “De wereld om ons heen verandert snel en ook in onze gemeente zullen we daar de gevolgen van merken. Er zijn veel verschillende wensen voor de toekomst en die willen we een plek geven maar wel zo dat er goed mét en naast elkaar geleefd kan worden. Er moeten ruimte zijn voor iedereen.” Beslist geen gemakkelijke opgave, zo stelt de wethouder. “Het is een behoorlijke puzzel. Er is veel aan de hand, zeker in ons buitengebied. We hebben te maken van veel landelijke regels en die willen we in onze gemeente zo goed mogelijk vorm geven. Alles hangt met elkaar samen. Het is belangrijk dat de agrarische- en andere sectoren in ons buitengebied een goed toekomstperspectief wordt geboden.”

Verschillende belangen
De gemeente wil graag weten wat de inwoners van de (concept)omgevingsvisie vinden. “Het is daarvoor belangrijk om het hele verhaal te lezen; we hebben te maken met verschillende belangen”, legt Hoenderboom uit. “De optelsom van opgaven vergt meer ruimte dan er beschikbaar is. Dat betekent dat we echt keuzes moeten maken in de ruimtelijke puzzel. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Wij willen graag een vitaal platteland met vitale ondernemers.”

Wat kan beter?  
Om te horen wat de inwoners van de voorlopige visie vinden, houdt de gemeente een zogenaamd werkatelier op 15 februari aanstaande. “We lichten de concept-omgevingsvisie dan kort toe en gaan daarna graag in gesprek met de mensen. Wat is goed en wat kan beter, zijn nog aanvullingen? Het gaat dan vooral om de ruimtelijke keuzes die we moeten maken voor onze leefomgeving.”

De reacties van de inwoners op de concept-omgevingsvisie worden verwerkt in de ontwerp-omgevingsvisie. Die wordt vervolgens ter inzage gelegd. Dat is een standaardprocedure waarin iedereen die dat wil gedurende 6 weken de gelegenheid krijgt om te reageren op de ontwerp-omgevingsvisie. Door een zienswijze in te dienen geeft de inwoner aan met welke punten uit de omgevingsvisie hij of zij het wel of niet eens is en waarom. De gemeente neemt alle ingediende zienswijzen in behandeling. Dit kan leiden tot aanpassing van de omgevingsvisie. Na het verwerken van de ingediende zienswijzen is de laatste stap dat de omgevingsvisie door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

De omgevingsvisie kunt u volledig nalezen op de website van de gemeente: www.oostgelre.nl/omgevingsvisie-oost-gelre

Wilt u meepraten over deze visie? De gemeente nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst voor en door inwoners. Aanmelden kan via www.oostgelre.nl/omgevingsvisie-oost-gelre. Schriftelijk kunt u reageren op de concept-omgevingsvisie door een bericht te sturen naar omgevingsvisie@oostgelre.nl. Dit kan tot en met 20 februari aanstaande. 

De bijeenkomst op 15 februari wordt gehouden bij De Mattelier en begint om 19.30 uur. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna