Afbeelding

Groepsaccommodatie Lievelde zorgt voor onrust

Politiek

Illegale bouw wordt gelegaliseerd

Door Kyra Broshuis

LIEVELDE - De verandering van woonhuis naar groepsaccommodatie van een pand aan de Parallelweg in Lievelde zorgt voor onrust in de buurt. De gemeente Oost Gelre wil in principe meewerken aan de wijziging onder de voorwaarde dat de initiatiefnemer met een akoestisch onderzoek aantoont dat er geen sprake is van geluidsoverlast voor omwonenden. De PvdA en OLW zetten vraagtekens bij de gang van zaken.

De initiatiefnemer heeft de woning gekocht en wil deze gaan gebruiken als recreatieverblijf voor grotere groepen (10-12 personen), zoals families en grotere (samengestelde) gezinnen. Vanuit de omgeving is er bezwaar tegen het plan. Verschillende belanghebbenden in de omgeving hebben zich gemeld bij de gemeente. In het algemeen is men tegen de komst van de groepsaccommodatie. Dat heeft te maken met zorgen over geluidsoverlast en verkeer. Daarnaast is men niet te spreken over hoe het proces is verlopen. Alleen de directe buren zouden door de initiatiefnemer zijn gehoord. Uiteindelijk hebben de omwonenden aangestuurd op een gesprek. Dit gesprek heeft plaatsgevonden, maar heeft niet mogen leiden tot meer draagvlak, zo laat de gemeente weten.

Zekerheid
“De omwonenden willen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat behouden. De komst van een groepsaccommodatie heeft potentieel gevolgen op het gebied van geluidsoverlast. De Omgevingsdienst Achterhoek adviseert in deze gevallen normaliter geen akoestisch onderzoek. Er is bij verblijfsrecreatie niet snel sprake van geluidsoverlast, met name omdat stemgeluid volgens de wet buiten beschouwing gelaten wordt. Echter, mede vanwege de zorgen vanuit de directe omgeving, adviseert de omgevingsdienst in dit geval wel een akoestisch onderzoek te vragen. Dat biedt meer zekerheid voor omwonenden”, legt wethouder Jos Hoenderboom uit.

Illegale bouw
Saillant detail is dat er een handhavingstraject liep voor illegale bouwactiviteiten op het perceel. Naar aanleiding van een controle was door toezichthouders geconstateerd dat er bouwactiviteiten waren uitgevoerd zonder dat hiervoor de benodigde vergunningen waren afgegeven. Ten behoeve van legalisatie van deze bouwwerken en -werkzaamheden heeft de verzoeker daarom een omgevingsvergunning aangevraagd. Inmiddels is de vergunning voor meerdere bouwwerken en -werkzaamheden verleend, waarmee deze gelegaliseerd zijn. “De indruk ontstaat, dat als betrokkene een geluidsonderzoek laat uitvoeren en bij de gemeente indient, dat aantoont dat het gebruik als groepsaccommodatie geen overlast voor de buurt zal veroorzaken, het college de initiatiefnemer geen strobreed in de weg zal leggen”, zegt Richard Klein Tank van de PvdA. De partij heeft in november vorig jaar bij de wethouder geïnformeerd naar de bouwwerkzaamheden op de betreffende locatie. “Uit meldingen uit de buurt bleek dat de nieuwe eigenaar van deze woning dit pand zonder enige planologische toestemming of vergunning bezig was te verbouwen tot groepsaccommodatie en deze zelfs al via zijn website te huur aanbood. In antwoord hierop gaf wethouder Hoenderboom de raad te kennen dat er inderdaad sprake was van niet-legaal handelen en dat de eigenaar door het college gesommeerd zou worden een aanvraag in te dienen en verdere werkzaamheden te staken in afwachting van een legalisatie-onderzoek. Wordt het college nu voor een voldongen feit geplaatst door de initiatiefnemer? En is de belangenafweging die het college in deze casus heeft gemaakt identiek aan de afweging die gemaakt zou zijn indien de woning nog in de oorspronkelijke staat zou zijn en voor bewoning in gebruik?”

Binnen de mogelijkheden
 “In de oorspronkelijk staat zou de belangenafweging vrijwel identiek zijn”, zegt wethouder Hoenderboom. “Het plan is extra zorgvuldig afgewogen. Normaliter wordt er gebruik gemaakt van richtlijnen bij geur en geluid maar omdat er al bezwaren liggen, hebben we een aanvullend geluidsonderzoek verplicht gesteld.” Hoenderboom zegt dat het gebruik van de woning als groepsaccommodatie zorgvuldig is afgewogen. “Het past allemaal ruim binnen de mogelijkheden. Het onttrekken van de woning aan het woningbestand is wel een punt geweest maar de gemeente heeft behalve wonen ook andere ambities. In dit geval verblijfsrecreatie.” De wethouder benadrukt dat alle belangen van de buurt worden meegenomen en geborgd.

Jammer
Klein Tank vindt dat illegaal handelen nu willens en wetens wordt beloond. “Kan dat maar zo? Als er wel de juiste route was genomen, had men misschien nul op het rekest gekregen. Dat is wel iets om over na te denken”, zo geeft hij het college mee. Paul Wallerbos is het met Klein Tank eens. “Hier zijn dus illegale activiteiten geweest. Komt daar nog een sanctie op?” Een sanctie niet, maar de initiatiefnemer wordt ook niet beloond, laat Hoenderboom weten. “De plannen spelen al heel lang en de initiatiefnemer had al veel eerder open willen gaan. Er zijn veel kosten gemaakt waar geen inkomsten tegenover staan. De leges bij legalisatie zijn hoger dan bij een normale procedure. Een bestuurlijke boete is nog niet aan de orde maar bij herhaaldelijk overtreden van de regels zullen we dat wel toepassen. Het is jammer dat het zo gelopen is.”

De buurt
Verenigde buurtbewoners zijn op zijn zachtst gezegd ‘not amused’, zo laat hun woordvoerder weten. “Wij vinden dat de gemeente geen medewerking zou moeten verlenen aan woningonttrekking door een ondernemer die bovendien illegaal handelt, en die naast de exploitatie van het betreffende pand nog verdergaande plannen heeft om op dat terrein nog meer recreatiewoningen bij te bouwen. Wij zijn heel bang voor steeds verdergaande vercommercialisering van onze woonbuurt, met naast meer overlast (niet alleen geluid) ook vernietiging van de natuur en afbraak van het naoberschap. Het pand waar het om gaat is altijd woonhuis geweest en heeft ook (nog?) een woonbestemming. Toen de vorige eigenaar overleed, hoopte de buurt dan ook op een prettige nieuwe naober, maar de initiatiefnemer begon zonder overleg met de buurt en zonder toestemming van de gemeente met verbouw van de woning naar groepsaccommodatie. Hij hield maandenlang vol dat hij bewoning door zijn zoon voor ogen had. Bij verdere vragen over zijn plannen was het antwoord doorgaans: daar hebben jullie niets mee te maken. Pas nadat de verbouwing vrijwel was afgerond en onder verplichting van de gemeente, heeft hij de buurt betrokken, waarbij echter ook weer op geen enkele manier werd ingegaan op de zorgen en bezwaren van de buurt. Wel werd daar door de initiatiefnemer gemeld dat hij niet alleen het bestaande pand wil exploiteren als groepsaccommodatie tot 14(!) personen, maar ook nog meerdere vakantiebungalows bij wil bouwen op het aangrenzende perceel. Wat betreft de antwoorden van de wethouder op de vragen van PvdA/OLW willen wij het volgende kwijt: De wethouder zegt dat “het allemaal ruim binnen de mogelijkheden past” maar voor ons is dat het punt niet; de vraag is of je het ook moet willen. Blijkbaar kiest de gemeente voor vercommercialisering van het gebied tussen Flierdijk en Parallelweg in plaats van wonen en natuur.De wethouder stelt dat de initiatiefnemer niet wordt beloond, omdat hij de exploitatie pas later en met meer kosten kan aanvangen dan hij had gewild. Dat vinden wij een drogreden, de initiatiefnemer lijkt zijn zin te krijgen en wordt dus wel degelijk beloond. Dat hij het liever sneller en goedkoper had gewild, is irrelevant. Je zou bijna gaan denken dat de wethouder het zielig vindt voor de initiatiefnemer die willens en wetens de buurt genegeerd en de regels overtreden heeft. Een schandalig antwoord op de terechte vraag van PvdA/OLW.” 

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant