Afbeelding

PvdA wil jaarlijks minimaal 60 sociale huurwoningen erbij in Oost Gelre

Politiek

Tijdens de commissievergadering van dinsdag 19 maart jl. was een van de geagendeerde onderwerpen de te maken Prestatieafspraken met de wooncorporaties voor 2025. In deze gesprekken met De Woonplaats en Pro Wonen geeft de gemeente jaarlijks aan wat haar concrete wensen zijn. Dit kan heel divers zijn en veel afspraken liggen langjarig vast, zoals omtrent het verduurzamen van het huidige woningbestand.

Gezien de grote vraag naar betaalbare woningen is het primair van belang om in deze behoefte te voorzien en jaarlijks voldoende woningen toe te voegen. Zeker voor de grote groep mensen in onze samenleving die niet aanmerking komt of in staat is om een koopwoning te bemachtigen. De afgelopen jaren is er echter vrijwel alleen aandacht geweest voor het bouwen van koopwoningen. Het aantal nieuwe sociale huurwoningen was minimaal en jaarlijks zo ongeveer op de vingers van een hand te tellen. De gemeenteraad was hier ons inziens ook zelf debet aan omdat deze het verzuimde om duidelijke, concrete en onderbouwde aantallen op het wensenlijstje voor het maken van deze prestatieafspraken op papier te zetten.

De afgelopen periode is een woonvisie of woonagenda opgesteld door de gemeenteraad van Oost Gelre waarin van alles is vastgelegd omtrent de aantallen en de soort te bouwen woningen. Een breeduit besproken en uitgewerkt beleidsplan dat richting geeft aan onze woningbouwplannen. 1265 woningen erbij tot en met 2030, gemiddeld ca. 200 per jaar. Ook is er de richtlijn vanuit Den Haag dat een derde van de te bouwen woningen in principe uit sociale woningbouw moet bestaan. Woningen onder een jaarlijks vastgesteld huurbedrag waardoor bewoners aanspraak kunnen maken op huurtoeslag zodat ook zij betaalbaar kunnen wonen.

Op basis hiervan hebben wij voorgesteld om jaarlijks minimaal 60 sociale huurwoningen te gaan bouwen in Oost Gelre. Aanvankelijk zat alleen de fractie van OOG vanuit nagenoeg zelfde redenering op deze lijn. De beide coalitiepartijen kwamen met allerlei voorstellen voor nieuw onderzoek en aan de hand daarvan eventuele bijstelling van beleidsuitgangspunten. Maar deze discussies hebben we juist achter de rug en kunnen we nu dus gebruiken om uitvoering te geven aan dit beleid. Gelukkig draaiden beide partijen gedurende het debat bij en stemden ook zij er mee in om de huidige woonagenda te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de te maken Prestatieafspraken met de beide wooncorporaties. Aan de wethouder nu de taak om deze te verzilveren in zijn overleg met deze twee organisaties. Gezien, ons inziens, het grote belang van de uitwerking en het uiteindelijke resultaat van de Prestatieafspraken voor vele inwoners van Oost Gelre zullen wij de ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen.


PvdA Oost Gelre

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant