Voorzijde van hotel 't Zwaantje. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Voorzijde van hotel 't Zwaantje. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Achtentwintig woningen door sloop zalen ‘t Zwaantje

Wonen

LICHTENVOORDE - Een 2-onder-1-kapwoning, 20 zorgappartementen en 6 appartementen voor senioren. Dat zijn de plannen voor het gebied tussen de Zieuwentseweg en de Raadhuishof in Lichtenvoorde. Woningbouw wordt daar mogelijk door de sloop van twee zalen van horecagelegenheid ‘t Zwaantje en een naastgelegen woning. De gemeente Oost Gelre wil in principe medewerking verlenen aan het plan. 

Door Kyra Broshuis

Met het huidige voorstel wordt de ontwikkeling van de Raadhuishof afgerond en wordt tevens een planologisch betere invulling gecreëerd voor de directe omgeving van ’t Zwaantje, zo laat de gemeente weten. “De ruimtelijke impact van de voormalige invulling met horeca wordt verminderd door sloop en een lichtere vorm van gebruik”, zo legt wethouder Jos Hoenderboom uit. Voor de locatie rondom ’t Zwaantje hebben in het verleden meerdere ontwikkelingen gespeeld. De laatste van deze ontwikkelingen is ook deels gerealiseerd; acht twee-onder-één-kap-woningen aan een straat die eindigt in een verkeerslus rondom een groene ruimte. Inmiddels worden in ‘t Zwaantje tijdelijk minderjarige asielzoekers opgevangen in afwachting van een definitieve bestemming voor het gebouw en voor de aangrenzende buitenruimte. “Er is een principeverzoek ontvangen voor sloop van de grote zaal. Op die locatie wordt een appartementengebouw voor senioren gerealiseerd en één 2-onder-1-kapwoning. Op de voormalige parkeerplaats aan de Zieuwentseweg èn de huidige locatie van de woning Zieuwentseweg 5 zou een zorggebouw ontwikkeld kunnen worden met 20 appartementen en parkeerplaatsen. Dit is nadrukkelijk geen toevoeging, maar een verplaatsing van al bestaande plaatsen aan de Veldmaten en de Klinke”, zegt de wethouder. 

⅓ principe 
De ontwikkeling past in de Woonvisie die drie ambities kent. Dat zijn ‘meer woningen bouwen’, ‘meer variatie in woningen’ en ‘duurzaamheid, natuur en klimaat’. Het initiatief is hierop getoetst. Allereerst het bouwen van meer woningen; er wordt weliswaar 1 vrijstaande woning gesloopt, maar er komt één 2-onder-1-kapwoning voor terug en 6 seniorenappartementen. Daarmee neemt het aantal woningen toe. De zorgappartementen worden hier niet in meegenomen, aangezien deze appartementen niet bedoeld zijn voor de reguliere woningmarkt. Ten tweede dienen de toe te voegen woningen gevarieerd te zijn en volgens het 1/3 principe onderverdeeld te worden. Dat houdt in 1/3 sociale huur, 1/3 betaalbare koop tot 355.000 euro, 1/3 duurdere woningen. Tevens is in de Woonvisie extra aandacht voor woningen voor senioren. Het initiatief voorziet in zes appartementen voor senioren en één 2-onder-1-kapwoning. Daarmee is al sprake van een grote variatie in de woningen. Over de exacte verkoopprijs zijn op dit moment nog geen gegevens bekend.

Het plan moet nog verder worden uitgewerkt voordat er duidelijkheid kan komen over een eventuele overdracht van de openbare ruimte naar de gemeente. Tevens zal nog een planologische procedure doorlopen moeten worden waarbij wellicht ook onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Ook de buurtdialoog/-participatie met omwonenden moet nog plaatsvinden.

Dagbesteding 
Voor de nieuwe invulling van ‘t Zwaantje loopt overleg met de toekomstige exploitant, Stichting den Hollandschen Pot. Het is de bedoeling dat er op 1 april gestart kan worden met de nieuwe activiteiten. Op dat moment eindigt de tijdelijke opvang van de asielzoekers in ‘t Zwaantje. De gewenste activiteiten bestaan uit het voorzetten van de hotelfunctie, het blijven verzorgen van maaltijden/Tafeltje Dekje voor hulpbehoevenden in de gemeente Oost Gelre en Aalten. In aanvulling hierop is de wens om ook in beperkte vorm vergaderarrangementen te faciliteren in combinatie met het verzorgen van lunches. De Stichting wil naast het personeel van ‘t Zwaantje ook, in het kader van dagbesteding, cliënten van Stichting Woonzorg Lojal inzetten, maar ook andere personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant