Bert van Asselt in Ontmoetingsruimte GUV Crematorium Etten. Foto: Theo Kock

Bert van Asselt in Ontmoetingsruimte GUV Crematorium Etten. Foto: Theo Kock

GUV laat Dela niet langer toe in haar faciliteiten

Zakelijk

AALTEN/LICHTENVOORDE/ETTEN - Uitvaartorganisatie GUV laat met onmiddellijke ingang de Dela niet meer toe in haar crematoria Berkenhove Aalten, GUV Etten en in haar uitvaartcentrum in Lichtenvoorde. Dat maakte directeur Bert van Asselt bekend via Facebook. 

GUV is een uitvaartorganisatie die al sinds 1912 bestaat. GUV is uitvaartverzekeraar die verzekeringen in euro’s aanbiedt met vrije keuze, uitvaartverzorger in de Achterhoek en heeft twee crematoria en een uitvaartcentrum. “Wij hebben een ideologische achtergrond en daaruit vloeit voort hoe wij omgaan met nabestaanden en met overledenen. Wij hebben zeer veel geïnvesteerd in Aalten en de verdere Oost-Achterhoek, daar horen onder meer het GUV Crematorium Aalten, het GUV Crematorium Etten en het Afscheidscentrum Wekking in Lichtenvoorde bij. GUV heeft al deze faciliteiten in eerste instantie gerealiseerd voor nabestaanden die voor GUV Uitvaartzorg kiezen. Maar daar is natuurlijk elke ander uitvaartorganisatie welkom die op dezelfde wijze omgaat met nabestaanden en overledenen.”

Verschil in denken en werken
Van Asselt vervolgt: In de afgelopen jaren is steeds vaker en meer gebleken dat Dela een zodanig verschillende denk- en werkwijze heeft dat wij daar niet langer mee kunnen en willen samenwerken. Wij proberen bij alle uitvaarten, of die door GUV geleid wordt of door een collega-organisatie, 150 procent dienstverlening te bieden. Het is echter gebleken dat bij de samenwerking met de organisatie Dela deze dienstverlening in het gedrang komt. Dit willen wij niet voor nabestaanden en overledenen. Wij kunnen geen details geven omdat dat in zou grijpen in de privacy van nabestaanden en dat zullen wij dus nooit doen.”

Welke keuzes hebben Dela-verzekerden?
GUV biedt nabestaanden van Dela verzekerden een oplossing. De mogelijkheid om toch gebruik te maken van de GUV Faciliteiten is dat men een andere onderneming belt dan Dela voor de uitvaartverzorging. Dat kan GUV zijn, maar ook elke andere onderneming in de regio. Bij de verzorging van een uitvaart van een Dela verzekerde die uitgevoerd wordt door een andere organisatie krijgen de nabestaanden een vaste uitkering. “En GUV heeft geen invloed op de hoogte van dat bedrag. Het staat op de website van Dela. Dat is nu eenmaal hoe de verzekering van Dela werkt. Daar kan GUV niets aan doen helaas.”
“De andere optie is dat men de uitvaart wel door Dela laat verzorgen en ook gebruik maakt van het crematorium van Dela in Doetinchem of andere locaties. Die keuze staat iedereen natuurlijk vrij.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant