Afbeelding

Redenen voor een actuele RI&E

Partnerbijdrage

De RI&E alleen een verplicht nummer? Zeker niet. Uw organisatie haalt ontzettend veel uit een goede RI&E. Kort gezegd draagt het bij aan minder verzuim en dus minder kosten. Hieronder leest u wat een goede RI&E precies inhoudt en wat het u oplevert.

Wat is een RI&E?
RI&E is de afkorting van Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Het wordt ook wel RIE genoemd. Het is bedoeld om duidelijk te krijgen wat in uw organisatie de veiligheidsrisico’s zijn en hoe het gesteld is met de gezondheid van uw personeel.

Verplicht?
Voor de meeste organisaties is een RI&E verplicht. Uitzonderingen hierop zijn kleine organisaties waarvan de medewerkers bij elkaar minder dan 40 uur per week werken. Zij zijn in plaats daarvan verplicht tot de Checklist Gezondheidsrisico’s.

Uit welke stappen bestaat een RI&E?
Het belangrijkste is natuurlijk het in kaart brengen van de risico’s, maar een RI&E bestaat uit meer stappen:
- Inventarisatie
- Evaluatie
- Plan van aanpak
- Toetsen

Inventarisatie
Er wordt een inventarisatie gemaakt van alle risico’s. Het gaat hierbij om omgevingsrisico’s, fysieke risico’s en psychosociale risico’s.

Evaluatie
Nadat alle risico’s binnen de organisatie in kaart zijn gebracht, moeten ze geordend worden. Niet ieder risico is even groot en urgent. Daarom worden ze op basis van urgentie gerangschikt, zodat de urgentste risico’s als eerst aangepakt kunnen worden.

Plan van aanpak
De risico’s alleen in kaart brengen heeft natuurlijk weinig zin als er geen actie wordt ondernomen. Daarom wordt er ook een plan van aanpak gemaakt. Hierin geeft u duidelijk aan wat er gedaan zal worden om de risico’s te beperken.

Toetsen
Als laatste moet het totaal getoetst worden. Heeft u een organisatie met minder dan 25 medewerkers en is er een RI&E-instrument beschikbaar binnen uw branche? Dan is deze stap voor u niet verplicht.

Wie voert de RI&E uit?
Bij de eerste drie stappen kunt u zelf kiezen: zelf uitvoeren of uitbesteden. Het toetsen moet worden uitbesteed aan een gecertificeerde arbodienst/deskundige. Dit is wettelijk verplicht. De meeste organisaties kiezen ervoor om ook bij de eerste drie stappen de hulp van de arbodienst in te schakelen. Zij hebben immers precies de juiste kennis en expertise in huis. Dat bespaart u veel tijd en frustratie en levert u een betere RI&E op.

Wat levert het u op?
Een goede RI&E helpt u om:

  • De werkomgeving veiliger te maken
  • Het verzuimpercentage terug te dringen
  • De prestaties van uw medewerkers te verbeteren
  • Kosten te besparen

Een goede partner vinden
Een goede partner vinden voor de toetsing? Of veel tijd besparen door alle stappen uit te besteden? Bezoek HR Navigator. Zij helpen u gratis om passende matches te vinden, waarna u drie maatwerkoffertes ontvangt. Kosteloos en 100% vrijblijvend.

Dit artikel wordt u aangeboden door hrnavigator.nl. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna