Afbeelding

OOGenblik a.u.b.

Opinie

Kadernota
Begin mei heeft de gemeenteraad voor de eerste keer al gesproken over de begroting 2024. De ‘kaders’ voor het nieuwe jaar moeten al worden neergezet. OOG heeft aangegeven geen behoefte meer te hebben aan zo’n nota met een raadsvergadering hierover. Met dit duidelijke standpunt wilde OOG de hele gemeenteraad een spiegel voor houden. Het jaar 2023 is nog maar net aan de gang en het jaarverslag over 2022 met financiële cijfers is nog helemaal niet beschikbaar. Bovendien is de belangrijkste uitkering van het Rijk aan de gemeente voor 2024 ook nog niet bekend. Deze ‘uitkering gemeentefonds’ is altijd op zijn vroegst eind mei bekend. Er wordt veel tijd en energie door medewerkers in deze Kadernota gestopt. Dit kan beter aan de dienstverlening aan de burgers besteed worden, volgens OOG. Harde kaders wilde OOG dus niet stellen. Wel gaf OOG een aantal aandachtspunten mee die nog steeds actueel of nieuw zijn.

Aandachtspunten
Het voorgestelde nieuwe Cultuurfonds zou een fonds voor alle vrijwilligersorganisaties moeten zijn.

De verbinding tussen de Laarberg Groenlo en autobaan A1 opnieuw bespreken met gemeente Berkelland en de provincie Gelderland. Er moet hoe dan ook iets gebeuren met de Deventer Kunstweg. Het is al jarenlang een gevaarlijke weg waar dodelijke ongelukken zijn gebeurd.

Een nieuw bedrijventerrein in Lichtenvoorde is noodzakelijk. De industriegrond is bijna op.

Alle straten binnen de bebouwde moeten standaard 30 km zones worden. Maakt niet uit hoe.

Alle grond voor woningbouw die de gemeente nog heeft, moet naar particuliere kopers.

Inwoners met extra grond mogen voorstellen doen om op deze grond bouwkavels te maken.

Houd eens een proef met ‘eerst bouwen, dan regelen’. En met minder ‘papierwerk’ loopt het sneller.

Vergelijk de inkomsten aan toeristenbelasting eens met de uitgaven aan toerisme.

Als Oost Gelre over enige tijd 30.000 inwoners heeft, gaan we als gemeente 30.000 bomen planten.

Het bestuur van de gemeente
Bij OOG wordt al langer gesproken en nagedacht over het besturen van een gemeente. Hoe zou dat anders kunnen zodat ‘het politiek bedrijven’ uit het systeem verdwijnt. OOG heeft daarover al enkele gedachten uitgesproken in de vergadering van de gemeenteraad. OOG zal dit nog verder uitwerken.


Fractie OOG in gemeenteraad en raadscommissie,
Hans Scheinck
Freek Jansen
Jurgen Bluemink
Denise van der Donk-Eskes
Ben Hummelink
Gerard van Zanten

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna