Het perceel op de hoek Kapelweg/Pastoor Scheepersstraat waar de 10 woningen gebouwd kunnen gaan worden. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Het perceel op de hoek Kapelweg/Pastoor Scheepersstraat waar de 10 woningen gebouwd kunnen gaan worden. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Vragender kan uitkijken naar nieuwe woningen

Wonen

VRAGENDER - De 10 woningen op de hoek van de Kapelweg en de Pastoor Scheepersstraat in Vragender gaan er nu eindelijk komen. De ontwikkeling heeft flinke vertraging opgelopen toen bleek dat kopers zelf op zouden draaien voor de kosten bij de vondst van mogelijke archeologische resten. De gemeenteraad ging niet akkoord met die gang van zaken en hield het plan tegen. De gemeente liet vervolgens met spoed op eigen kosten archeologisch onderzoek verrichten. De archeologische resten bleken in een strook te liggen die al als groenstrook bestempeld was. Het zoeken naar een andere locatie bleek niet meer nodig.

Door Kyra Broshuis

De gemeente heeft nu het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit ‘hogere grenswaarde geluid voor 4 woningen’ klaar. Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen vanaf nu 6 weken ter inzage. “De inwoners van Vragender krijgen hier ook, mede via Vragenders Belang, bericht over. De omwonenden ontvangen een brief waarin de procedure verder wordt uitgelegd”, zegt wethouder Marieke Frank. De plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Er zijn geen veranderingen ten opzichte van de eerdere plannen.

Doorstroom in het dorp
De gemeente wil met dit plan bouwen voor jongeren en zo tevens zorgen voor doorstroom binnen de kern. Vragenders Belang heeft de woonbehoefte van het dorp in kaart gebracht. De gemeente is volledig eigenaar van de te ontwikkelen gronden. In het kader van wegverkeerslawaai moet voor vier woningen wel een hogere grenswaarde worden vastgesteld. “Er is een akoestisch onderzoek voor wegverkeerslawaai uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels van de te realiseren woningen op de hoek kapelweg/Pastoor Scheepersstraat te Vragender. Uit het onderzoek blijkt dat de vier geprojecteerde woningen aan de zijde van de Pastoor Scheepersstraat niet voldoen aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De hoogste belasting is 51 dB op de westgevel van deze woningen”, zegt de wethouder.

Zodra de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan heeft goedgekeurd en het besluit hogere grenswaarde is verleend, zal de gemeente direct starten met de uitgifte van de kavels. De planning is vooralsnog dat in het vierde kwartaal 2022 de grond bouwrijp is en er gestart kan worden met bouw.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna