Bewoners van het Zevenhuis in Varsseveld.

Bewoners van het Zevenhuis in Varsseveld.

Twintig jaar Het Zevenhuis in Varsseveld

Wonen

VARSSEVELD/LICHTENVOORDE - Op 3 augustus jl. was het twintig jaar geleden dat zeven jongvolwassenen met een verstandelijke beperking hun nieuwe appartement in de door Wisch Woonbeheer (thans Wonion) verbouwde Adventskerk in Varsseveld hebben betrokken. Voor hen werd deze verbouwde kerk hun nieuwe thuis: Het Zevenhuis.

“Wij zijn nu twintig jaar verder. Afgezien van één bewonerswissel zijn nog steeds dezelfde (nu iets minder jong-) volwassenen de trotse bewoners van Het Zevenhuis. Vanuit deze prachtige locatie geven zij persoonlijk vorm en inhoud aan hun dagelijks leven. Hierbij staan dagbesteding, vrije tijd, familiebezoek en sport centraal.” zo vertelt de organisatie.

De bewoners zijn bijna allemaal klasgenoten van de toenmalige Hamalandschool in Lichtenvoorde. Zij gaan al meer dan 35 jaar met elkaar om. De ouders van deze zeven prachtige mensen zijn destijds het ouderinitiatief ‘Het Zevenhuis’ gestart. Zij zijn – in nauwe samenwerking met het team van begeleiders - nog steeds intensief en met enthousiasme betrokken bij de gang van zaken binnen Het Zevenhuis.

Dat Het Zevenhuis een echt thuis is voor haar bewoners, schrijven de Zevenhuizers en hun ouders op het conto van het team van professionele begeleiders vanuit de Stichting Estinea in Aalten. Zonder de persoonlijke betrokkenheid van het team en hun overtuiging om vanuit de driehoek bewoners – team – ouders te willen werken, zou Het Zevenhuis niet zijn wat het nu is: een warm, veilig en vertrouwd thuis voor haar zeven bewoners.

De toekomst? “Bewoners en ouders worden er niet jonger op. Dat roept grote en moeilijke vragen op over de veranderende zorgvraag en de rol van ouder wordende ouders. Daarnaast, boven het Nederlandse zorglandschap pakken zich donkere wolken samen. Ouders, team en Estinea werken aan scenario’s voor de komende jaren van Het Zevenhuis. Uiteraard is het welzijn van de Zevenhuizers daarbij doel en uitgangspunt.”, zo laat de organisatie weten.

Maar nu, allereerst een feestje voor twintig jaar Het Zevenhuis in Varsseveld.

Het Zevenhuis.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna