Er komen 3 wooneenheden, 8 kamers en een winkel in deze panden in hartje Groenlo. Foto: Kyra Broshuis

Er komen 3 wooneenheden, 8 kamers en een winkel in deze panden in hartje Groenlo. Foto: Kyra Broshuis

Appartementen en kamers in oude panden binnenstad

Wonen

Gevels worden opgeknapt

Door Kyra Broshuis

GROENLO - Ze zijn veel Grollenaren al jaren een doorn in het oog; de leegstaande panden aan de Mattelierstraat 6 en 8 waar voorheen de firma Arink (fietsenzaak, winkel en woonhuis) gevestigd zat. Goed nieuws; de gemeente is in principe akkoord met het realiseren van appartementen en kamers in de twee gebouwen. 

De initiatiefnemer wil de panden verbouwen tot 3 wooneenheden, 8 kamers voor kamerbewoning en 1 winkel op de begane grond. Volgens de officiële gegevens van de gemeente bestaat er al 1 wooneenheid. “Daarom is de totale toevoeging 2 wooneenheden en 8 kamers”, zo zegt wethouder Jos Hoenderboom. Het perceel ligt in het bestemmingsplan Stadscentrum Groenlo en het toevoegen van woningen en kamers past daar niet in. “Wij willen meewerken aan een buitenplanse afwijking, een zogenaamd kruimelgeval, voor dit plan. Het gaat om een locatie in het centrum van Groenlo. In 2021 heeft er een actualisatie plaatsgevonden van programma Stad Groenlo. Het perceel maakt geen deel uit van het kernwinkelgebied. Het perceel valt volgens het programma in zowel de bezoekkamer als de huiskamer. De combinatie met wonen past op deze locatie. De bestaande woning wordt omgezet naar kamerbewoning en de winkelruimte blijft winkel. Deze bestaande functies (wonen en winkel) zijn planologisch passend, maar versterken de visie vanuit het programma niet. De locatie beschikt over een aanwezige legale bebouwing.” 

Niet fraai
De gemeente is blij dat er nu een invulling komt voor de leegstaande panden. Afgelopen weken werd er op social media door verschillende Grollenaren gesproken over dit niet fraaie aanzicht in de Grolse binnenstad. Met de initiatiefnemer is afgesproken dat er gevelverbetering plaatsvindt. Het definitieve plan moet bij de omgevingsvergunningaanvraag nog ter goedkeuring aan de gemeente en Welstand worden voorgelegd. Welstand was in het vooradvies onder wat aanbevelingen akkoord met het plan. Er is geen ruimte om parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen. Er is wel ruimte voor om fietsen te parkeren.

Kamers
De wooneenheden krijgen een grootte van circa 75 m2, 54 m2 en 63 m2. De winkel wordt circa 77 m2 en de kamers variëren van 16 tot 23 m2. Daarnaast worden aan de achterzijde enkele balkons toegevoegd. Kamers voor kamerbewoning zijn er weinig in Oost Gelre, zo zegt Hoenderboom. “Er is in de gemeente weinig specifiek aanbod voor eenpersoonshuishoudens met een kleine beurs en beperkte eisen. Het weinige aanbod dat er is van corporaties komt mondjesmaat op de markt, omdat de doorstroming in de huidige woningmarkt stokt. Bovendien gelden daar beperkingen qua leeftijd voor en zijn er wachttijden. Een uitbreiding van het aanbod aan goedkope studio’s of kamers kan naar verwachting aan de vraag voldoen van (met name) jonge starters uit de gemeente, die een eerste stap op de woningmarkt willen zetten. We gaan terughoudend om met het realiseren van kamerbewoning. De specifieke situatie van het pand, het is een monument met inpandige niveauverschillen, geeft in dit geval echter wel aanleiding om mee te werken aan kamerbewoning. De situatie leent zich niet voor verbouw naar appartementen. Appartementen doen de structuur van het pand en daarmee de monumentale status geweld aan. We zijn terughoudend met kamerbewoning, maar er is wel vraag naar. In combinatie met de specifieke omstandigheid van instandhouding van een monument kan in dit geval medewerking worden verleend.”

Sociale, midden en vrije sector huur
Dit plan past in de vastgestelde woonvisie volgens het model van demissionair minister van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, Hugo de Jonge. Zoals afgesproken is er een verdeling van 1/3 sociale huur, 1/3 betaalbare koop (<€350.000) en 1/3 vrije sector (>€350.000). Daarnaast is er ook een driedeling van de huur, namelijk; sociale huur (<€808), middenhuur (<€1000) en vrije sector huur. Het betreft 8 kamers. Voorwaarde is dat deze kamers een huurprijs krijgen die redelijk is voor deze kamers op deze locatie, waarover gemeente en verhuurder nog met elkaar in gesprek gaan. Er wordt dan gerekend met het bekende puntensysteem voor kamerhuur. De doelgroep voor deze wooneenheden zijn jongeren/starters, die in principe uit de buurt komen en/of binding hebben met Groenlo. De overige drie wooneenheden worden als aparte wooneenheden verhuurd en vallen in de vrije sector huur. De verhuurder geeft aan dat ze naar verwachting tussen de €1100 en €1350 per maand kosten. De doelgroep voor deze wooneenheden is alleenstaanden. Eigenaren van een woning kunnen een parkeerontheffing aanvragen voor de blauwe zone. In het geval van kamerbewoning kan echter geen ontheffing worden gevraagd voor de blauwe zone, omdat kamers geen eigen huisnummer krijgen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna