Afbeelding

Extra woning Roldersweg dankzij sloop elders

Wonen

ZIEUWENT - Aan de Roldersweg in Zieuwent mag een extra woning komen. De gemeente Oost Gelre wil daar in principe en onder voorwaarden aan meewerken. Het bestemmingsplan zal hiervoor moeten worden herzien.

Om een tweede woning op het perceel Roldersweg 17/17a mogelijk te maken, heeft de aanvrager een overeenkomst gesloten met de eigenaar van de agrarische bedrijfsgebouwen aan de Heideweg 4 in Harreveld. Daar was in het verleden sprake van een agrarisch bedrijf. De bedrijfsvoering is jaren geleden al gestaakt en de bestemming is omgezet naar wonen. Er staan nog wel enkele bedrijfsgebouwen op het perceel. De eigenaar van de agrarische bebouwing aan de Heideweg 4 is bereid om een groot deel van de gebouwen te slopen. Deze sloopmeters zullen worden ingezet voor de bouw van een tweede woning aan de Roldersweg. Sloopmeters ontstaan bij de sloop van (voormalige) agrarische opstallen, zoals leegstaande bebouwing die niet langer wordt gebruikt. Wanneer er genoeg sloopmeters in bezit zijn, ontstaat een bouwrecht. Dat recht is te verhandelen.

Sloopeis 
Er wordt voldaan aan de minimale sloopeis van 1.000 m2 uit het in het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen ‘Functieverandering naar Wonen’ voor realisatie van een extra woning. “Het voorstel leidt tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door middel van sloop en een goede inpassing van het erf aan de Heideweg 4 en door middel van goede inpassing van het erf en het landschap op de locatie Roldersweg 17 in Zieuwent”, zo motiveert wethouder Jos Hoenderboom het besluit van de gemeente. “Het is toch weer een extra woning in onze gemeente. Er is een plan voor landschappelijke inpassing ingediend voor beide locaties. De landschapsdeskundige kan hier nog niet mee instemmen, maar gaat er vanuit dat de gemeente hier samen met de initiatiefnemer wel uit gaat komen, gelet op de reeds ingediende plannen.” 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna