Aan de Kloezedijk komt een tweede woondroebel. Foto: Kyra Broshuis

Aan de Kloezedijk komt een tweede woondroebel. Foto: Kyra Broshuis

Tweede woondroebel aan Kloezedijk

Wonen

LIEVELDE - Aan de Kloezedijk 2 in Lievelde komt een woondroebel met 7 woningen, de gemeente Oost Gelre wil aan het plan meewerken. Het wordt voor die straat de tweede woondroebel, aan de overkant zal ook een woondroebel met maximaal 5 woningen verrijzen, de gemeente gaf daarvoor al eerder toestemming. 

Door Kyra Broshuis

Eind 2021 heeft de gemeente Oost Gelre beleid vastgesteld voor het realiseren van nieuwe woondroebels in de gemeente. Een woondroebel betreft bij voorkeur twee of meerdere voormalige boerenerven waar bedrijfsgebouwen gesloopt zijn en ruimte is vrijgekomen voor meerdere nieuw te bouwen woningen in de vorm van een nieuw buurtschapje. De woningen moeten voorzien in de lokale woningbehoefte. 

Grenzend aan het woonperceel Kloezedijk 2 te Lievelde is een voormalige koeienstal gelegen met een oppervlakte van ongeveer 1.080 m2. Dit agrarisch bedrijfsgebouw is door de eigenaar van het aangrenzende garagebedrijf Bleumink in gebruik voor opslag. De stal zal worden gesloopt en dat levert een nieuw erf op met twee onder één kap woningen voor doorstarters, twee vrijstaande levensloopbestendige woningen en drie starterswoningen. Het erf houdt de uitstraling van een boerenerf doordat alle woningen aan het gemeenschappelijke erf liggen en de uitstraling hebben van schuurwoningen.

Speerpunt
Wethouder Jos Hoenderboom is blij dat er straks zeven woningen toegevoegd kunnen worden aan Lievelde: “Voor zowel de gemeenteraad als het college is het realiseren van woningbouw in de kleine kernen een belangrijk speerpunt. Om goede keuzes te maken over welke gebieden/plekken het meest wenselijk zijn, is de zogeheten leefbaarheidsthermometer opgesteld. Deze heeft als uitgangspunt: bouwen op plekken waar het de leefbaarheid van de kernen het meest ten goede komt. Het uitgangspunt hierbij is ‘van binnen naar buiten’. Voor Lievelde heeft Lievelds Belang meegedacht over de invulling.”

Milieu en veiligheid 
Er dienen nog wel milieuonderzoeken plaats te vinden, zo laat de wethouder weten.  “De nieuwe gewenste woondroebel komt te liggen in de milieucontour van het naastgelegen autoherstelbedrijf Bleumink. Om de toekomstige ontwikkelingen van dit bedrijf niet te belemmeren en anderzijds om een goed woon- en leefklimaat in de nieuwe woningen te kunnen garanderen, dienen er nog diverse onderzoeken te worden uitgevoerd. Met name geluid vanuit het bedrijf zal nader onderzocht moeten worden. Ook externe veiligheid is een aandachtspunt nu het vulpunt voor de LPG-tank op relatief korte afstand is gelegen van de nieuwe woningen.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna