Afbeelding

Gemeente start met uitschrijving CPO Schatbergstraat

Wonen

LICHTENVOORDE - Deze week, woensdag 27 september, houdt de gemeente een informatieavond over de woningbouwontwikkeling aan de Schatbergstraat in Lichtenvoorde. De gronden worden uitgegeven in het kader van een zogenaamd CPO, een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Door Kyra Broshuis

De bedoeling is er dat er 8 tot 12 woningen ontwikkeld worden op het perceel van de voormalige St. Jozefschool. Bij de informatieavond wordt uitleg gegeven over een CPO en wat daar allemaal bij komt kijken. Een CPO koopt alle gronden, sloopt overbodige gebouwen en richt het complete exploitatiegebied in. Denk hierbij aan wegen, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen et cetera. Als de school gesloopt moet worden, komen de kosten ook voor rekening van de CPO. Elke CPO-deelnemer met een woning in het exploitatiegebied is eigenaar van die woning. De gemeente heeft omwonenden ook uitgenodigd voor de informatieavond. Na deze avond kunnen inwoners CPO-groepen gaan vormen. De gemeente gaat dan bezig met het schrijven van het selectiebeleid.  Daarna wordt de inschrijving geopend en kunnen de gevormde CPO-groepen een plan uitwerken dat aan de eisen voldoet. 

Voorwaarden
Bij de beoordeling van de plannen kijkt de gemeente naar de uitvoerbaarheid en worden de plannen getoetst aan de gebruikelijke eisen en uitgangspunten, net als bij elke andere gemeentelijke of particuliere ontwikkeling. Er is een aantal voorwaarden verbonden aan de uitvoering van een CPO. De belangrijkste zijn dat de financiële verantwoordelijke van de uitvoering van het gehele project voor de vereniging met toekomstige bewoners is. Ook moet minimaal 80 procent van de woningen gereserveerd zijn voor de vereniging. De prijzen van de woningen zijn maximaal 405.000 euro vrij op naam en de woningen zijn uitsluitend bedoeld voor zelfbewoning. Wanneer er geen haalbaar plan komt, gaat de gemeente mogelijk zelf het projectmanagement uitvoeren. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna