Afbeelding

Zestien woningen op voormalige schoollocatie Regenboog

Wonen

Begin 2024 kan de schop de grond in

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Vijf zienswijzen zijn er binnengekomen op het plan voor de Regenboogschool maar deze zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging. Dat betekent dat er begin volgend jaar gestart kan worden met de bouw van zestien woningen, zo hoopt wethouder Jos Hoenderboom. “De zienswijzen hebben betrekking op uitvoeringstechnische onderdelen. Aannemer Kormelink, waar we goede ervaringen mee hebben, kan daar zelf met belanghebbenden afspraken over maken”, legt Hoenderboom uit. “Dit is een hele mooie stap waarmee we straks zestien woningen kunnen toevoegen aan de kern Lichtenvoorde.”

De bedoeling is om tien beneden-bovenwoningen en zes levensloopbestendige woningen te realiseren. De beneden-bovenwoningen bestaan uit woningen van twee-lagen met een kap, waarbij op de begane grond één woning aanwezig is en op de verdiepingen één woning aanwezig is. De levensloopbestendige woningen bestaan uit woningen van één laag met een kap. Met het plan worden vier woonblokken gerealiseerd. Bij de woningen is in de tuinen voldoende ruimte voor een bijgebouw. Voor het parkeren voor de beneden-bovenwoningen worden ten noorden van de woningen zestien parkeerplaatsen aangelegd. Daarnaast kan voor de woningen gebruik worden gemaakt van vier parkeerplaatsen langs de Planetenstraat.

Levensloopbestendige woningen
Het blok van vier woningen wordt gerealiseerd op de huidige bebouwingslocatie van de voormalige school. Voor de parkeerplaatsen voor deze woningen kan gebruik worden gemaakt van de vier parkeerplaatsen langs de Planetenstraat en de vier parkeerplaatsen die worden aangelegd langs de Rubensstraat. Het blok van twee levensloopbestendige woningen komt aan de westzijde van het plangebied te liggen. Deze woningen worden door de uitstraling en de doorlopende voetpaden passend gemaakt binnen de bestaande groenstructuur.

Klimaatadaptief
Het plangebied wordt klimaatadaptief ingericht. Het hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem en waar mogelijk wordt het opgevangen in regentonnen voor bewatering van de binnentuin en moestuin. Het overige water wordt afgevoerd naar de wadi’s in het park. De wadi’s functioneren als wateropvang, speelplek en zijn belangrijk voor vogels en insecten. Tegelijkertijd zijn de vorm en structuur van de wadi’s een historische knipoog naar de loop van de oude beek. Hittestress wordt tegengegaan door behoud van de bomen en de aanleg van zo min mogelijk verharding.

Natuur
In de gevels van de woningen komen nestkastjes voor vleermuizen en vogels. De overstekken van de daken hebben een dubbele functie. Deze dienen als zonnescherm voor schaduw en tegen hitte, maar dragen ook bij aan de biodiversiteit vanwege de bloemen, druiven of andere soorten groen die hierop worden aangebracht. In het park komen insectenhotels en worden verschillende landschapsstructuren aangebracht. Het hoogteverschil (heuvels en wadi’s) zorgt ervoor dat afwisseling ontstaat tussen nat en droog landschap. Verschillende soorten vaste planten, kruidenrijk gras en bloemrijke borders zorgen voor een vergroting van de biodiversiteit.

Duurzaam bouwen
Alle woningen voldoen aan de BENG-norm (bijna energieneutraal gebouw). De zes levensloopbestendige woningen aan de zuidkant kunnen zelfs nog omgevormd worden om te voldoen aan de ENG-norm (energieneutraal gebouw). Voor de bouw van de woningen worden duurzame materialen toegepast, waar ook hergebruik van materiaal uit de timmerfabriek van Kormelink Bouw onder valt. De stoeptegels van het oude schoolplein worden hergebruikt als ‘stapstenen’ voor de entrees naar de woningen, stapstenen in de achtertuinen naar de bergingen en als straattegel in de bergingen. Ook kunnen de stoeptegels onder de veranda’s worden toegepast. Daarnaast is de intentie om de overige stoeptegels waar mogelijk te hergebruiken voor puinverharding of versteviging van de fundering.

Geschikt voor jongeren en senioren
“In de huidige woningmarkt is voornamelijk vanuit jongeren vraag naar betaalbare woningen en vanuit ouderen vraag naar levensloopbestendige woningen. Het plan voorziet in woningen voor deze beide doelgroepen. De woningen aan de zuidkant van het plangebied bestaan uit één laag met een kap. Door de brede beukmaat en bouwhoogte is het mogelijk om op de begane grond te leven. Onder de kap passen nog twee extra slaapkamers. Dit maakt deze woningen zeer geschikt voor senioren in het goedkope en middeldure segment. De beneden- bovenwoningen zijn passend voor zowel jongeren als senioren”, zo licht de wethouder toe. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna