Afbeelding

Harreveld krijgt grootste woondroebel van Oost Gelre

Wonen

Totaal van 13 woningen

Door Kyra Broshuis

HARREVELD - Aan de Lindeboomweg 26 in Harreveld komt een woondroebel, vooralsnog de grootste van de gemeente Oost Gelre. De gemeente stemt in met het plan om 10 woningen te creëren op de plek van een varkenshouderij. Met het splitsen van een bestaande woning én een andere bestaande woning komt het totaal aantal woningen op die plek op 13.

“Dat wordt wonen in een heel mooi woon- en leefklimaat.”, zegt wethouder Jos Hoenderboom, “Dit ontwerp past prima in ons woondroebelbeleid.” De eigenaar van de varkenshouderij is al gedurende enige tijd op zoek naar een manier om het bedrijf te beëindigen en de gronden ter plaatse anders in te richten en te gebruiken. In december 2021 is hiervoor een principeverzoek ingediend voor het ontwikkelen van een woondroebel. Het college heeft op 16 augustus 2022 in principe ingestemd met een woondroebel op de locatie. Sindsdien heeft initiatiefnemer samen met de gemeente het plan verder uitgewerkt, waarbij het woondroebelbeleid als leidraad heeft gefungeerd.”

Sloop
Het uiteindelijke plan sloopt ongeveer 3.462 m2 aan voormalige bedrijfsgebouwen op de locatie Lindeboomweg 26 en 26a. Dit wordt gecombineerd met de sloop van ongeveer 720 m2 aan voormalige bedrijfsgebouwen op de locatie Aagtemanweg 9. In totaal wordt daarmee ongeveer 4.192 m2 aan voormalige bedrijfsgebouwen gesloopt. De locatie aan de Aagtemanweg 9 betreft ook een varkenshouderij die ermee stopt. Ook hier is de eigenaar al geruime tijd op zoek naar mogelijkheden om het bedrijf te beëindigen en de gronden opnieuw in te richten. Met het ontwerpbestemmingsplan worden beide locaties gewijzigd van de huidige agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Vrijstaande en rijwoningen
Aan de Aagtemanweg blijft de bestaande bedrijfswoning in stand, samen met een bestaand aangebouwd bijbehorend bouwwerk. Aan de Lindeboomweg blijft de bestaande (gesplitste) bedrijfswoning in stand, in combinatie met enkele kleine bijbehorende bouwwerken. Verder worden hier 10 woningen gecreëerd in de opzet van een woondroebel. Het gaat om de realisatie van 2 vrijstaande woningen, 2 twee-onder-één-kapwoningen en 4 rijwoningen. Voor deze 4 rijwoningen geldt dat ze niet meer mogen kosten dan 275.000 euro exclusief keuken en sanitair. Voor beide locaties zijn landschappelijke inpassingsplannen opgesteld, waarmee de percelen groen worden ingericht en versterkt. “Door de agrarische bedrijvigheid op de twee locaties onder andere te vervangen met de voorgestelde landschappelijke inpassing ontstaat er per saldo een positief effect voor het plangebied en de directe omgeving”, zegt Hoenderboom.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna